Mijn eerste pianolessen kreeg ik op 6-jarige leeftijd van mijn moeder; daarna volgde ik lessen bij Hans Hofland in Nijmegen. Op mijn 14e kwam ik onder de vakbekwame en inspirerende 'hoede' van Jacques Hendriks, hoofdvakdocent piano aan het Arnhems Conservatorium. Na mijn atheneum-schoolperiode ging ik hoofdvak piano (klassiek) studeren aldaar en deed cum laude eindexamen. Hierna vervolgde ik de pianostudie (Uitvoerend Musicus) aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Willem Brons.

Naast het lesgeven, treed ik op als pianiste; soms solistisch, soms begeleidend of in een (kamermuziek-) ensemble. 

Verder ben ik ook werkzaam als dirigente (van o.a. Oratorium Vereniging Bolsward en Toonkunstkoor Heerenveen)